TRANG CHỦ

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Thành phố Thủ Đức và cộng đồng nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh góp ý của người dân thuận tiện nhanh chóng, góp phần xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại.

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Thành phố Thủ Đức mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

Tra cứu hồ sơ
   
KHÁM PHÁ DU LỊCH
Go to top